ZASADY FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE KRYTEJ PŁYWALNI ORAZ STREFY FORMY W KŁODZKU

GODZINY OTWARCIA

KRYTA PŁYWALNIA  

poniedziałek – niedziela    07:00 - 21:00

STREFA SAUN       

poniedziałek – piątek    07:00 – 10:00 oraz 16:00 – 20:00

sobota – niedziela         07:00 – 20:00

STREFA FORMY

poniedziałek – sobota    07:00 - 21:00

niedziela    09:00 - 17:00

DO OBWIĄZUJĄCYCH LIMITÓW NIE WLICZAJĄ SIĘ OSOBY W PEŁNI ZASZCZEPIONE  

NA OSOBIE ZASZCZEPIONEJ SPOCZYWA OBOWIĄZEK OKAZANIA CERTYFIKATU COVID-19

 NA OBIEKCIE:

 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na teren obiektu.
 • obowiązkowe zakrywanie nosa i ust (z wyłączeniem hali basenowej, sali fitness oraz siłowni).
 • utrzymanie bezpiecznej odległości (1,5m) pomiędzy klientami i pracownikami na terenie obiektu
 • bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się jedna osoba.
 • z obiektu nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 • klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

NA KRYTEJ PŁYWALNI:

 • na terenie hali basenowej może przebywać max 117 osób z uwzględnieniem podziału na strefy:
 • basen sportowy – 54 osoby (max 9 osób na torze)
 • basen do nauki pływania – 18 osób
 • basen rekreacyjny – 22 osoby
 • zjeżdżalnia - 6 osób z zachowaniem 1,5m w kolejce
 • brodzik – 7 osoby
 • jacuzzi – 4 osoby
 • sauna sucha – 3 osoby
 • sauna mokra – 3 osoby
 • obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
 • przestrzeganie zasad higieny na basenie - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
 • pobyt w szatniach należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • trybuny zamknięte.

 

NA STREFIE FORMY:

 • na siłowni w jednym czasie może przebywać 15 osób.
 • w zajęciach fitness może uczestniczyć 15 osób + trener ( obowiązują zapisy na każde z zajęć).
 • w szatni może przebywać max 5 osób.
 • każdy klient proszony jest o przyjście do klubu ze swoim ręcznikiem oraz swoją matą do ćwiczeń.
 • na siłowni klient po każdym użyciu zobowiązany jest do dezynfekcji maszyn/ sprzętu
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com