RODO

RODO

 

Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych

 1. W Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).

 

 1. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Andrzej Kręcichwost.

 

 1. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
 • przetwarzaniem danych osobowych,
 • oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
 • adres poczty elektronicznej: biuro@dbi-consulting.pl
 • adres do korespondencji:
  Andrzej Kręcichwost
  Inspektor ochrony danych
  Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29

 

Klauzule informacyjne

 • Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentów
 • Klauzula informacyjna do celów prowadzenia rekrutacji
 • Klauzula informacyjna dla pracowników
 • Klauzula informacyjna monitoring wizyjny
 • Klauzula informacyjna wizerunek - media

 

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą w Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com