Przed zajęciami

  • Należy skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach pływania i złożyć na tej podstawie pisemne oświadczenie,
  • Nie należy smarować dziecka oliwkami i kremami, jeśli chcesz zakładać czepek na zajęciach,
  • Należy pokazać się dziecku kilka razy wcześniej w domu w czepku, aby nie bało się rodzica podczas lekcji,
  • Nie należy karmić dzieci później niż na pół godziny przed zajęciami. Wyjątek stanowi karmienie piersią.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com