NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA OBIEKTU

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE KRYTEJ PŁYWALNI ORAZ STREFY FORMY W KŁODZKU

Obowiązują do odwołania nowe godziny otwarcia obiektu:

Kryta Pływalnia  poniedziałek – niedziela 07:00 - 21:00

Strefa Saun poniedziałek – niedziela 07:00 – 20:00
Strefa Formy poniedziałek – sobota 07:00 - 21:00, niedziela 09:00 - 17:00

 

NA OBIEKCIE:

 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na teren obiektu.
 • obowiązkowe zakrywanie nosa i ust (z wyłączeniem hali basenowej, sali fitness oraz siłowni).
 • utrzymanie bezpiecznej odległości (2m) pomiędzy klientami i pracownikami na terenie obiektu
 • bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się jedna osoba.
 • z obiektu nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 • klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

 

NA KRYTEJ PŁYWALNI:

 • na terenie hali basenowej może przebywać maksymalnie 62 osoby, z uwzględnieniem podziału na strefy:
  • basen sportowy – 24 osoby (max 4 osoby na torze)
  • basen do nauki pływania – 10 osób
  • basen rekreacyjny – 12 osób
  • zjeżdżalnia - 6 osób z zachowaniem 2m w kolejce
  • brodzik – 4 osoby
  • jacuzzi – 2 osoby
  • sauna sucha – 2 osoby
  • sauna mokra – 2 osoby
 • obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
 • przestrzeganie zasad higieny na basenie - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
 • pobyt w szatniach należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 • bicze wodne są wyłączone do odwołania.
 • szatnia SPA jest nieczynna do odwołania.
 • trybuny zamknięte do odwołania.
 • wejścia grup zorganizowanych max 12 osób mogą odbywać się po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej 74 866 53 04 .
 • do odwołania nie będą odbywały się na pływalni zajęcia nauk pływania (grupowe, indywidualne) Aqua Strefy oraz zawody Amatorskiej Ligi Pływania.

 

NA STREFIE FORMY:

 • na siłowni w jednym czasie może przebywać 10 osób.
 • w zajęciach fitness może uczestniczyć 13 osób + trener ( obowiązują zapisy na każde z zajęć).
 • ze strefy cardio klient korzysta na sali fitness (za wyjątkiem godzin, w których odbywają się zajęcia zorganizowane).
 • każdy klient proszony jest o przyjście do klubu ze swoim ręcznikiem oraz swoją matą do ćwiczeń.
 • na siłowni klient po każdym użyciu zobowiązany jest do dezynfekcji maszyn/ sprzętu

 

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com