Fazy nauczania

Podstawowym celem nauczania pływania niemowląt jest oswojenie dziecka z wodą oraz opanowanie elementarnych umiejętności ruchowych w wodzie. Przekształcanie odruchów bezwarunkowych w warunkowe to proces długofalowy wymagający systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Proces ten przebiega w IV fazach:

  1. Faza wstępnej adaptacji, podczas której między innymi kształtujemy czucie wody, hartujemy organizm dziecka, kształtujemy umiejętność utrzymywania się na wodzie w różnych pozycjach itp.
  2. Faza kształtowania umiejętności pływania pasywnego, podczas której hartujemy i wzmacniamy organizm (zdrowie) dziecka, utrwalamy wcześniej poznane elementy, wypracowujemy umiejętność pływania na plecach oraz przygotowujemy do samodzielnego pływania na piersiach itp.
  3. Faza kształtowania pływania aktywnego, podczas której kontynuujemy wzmacnianie organizmu dziecka, doskonalimy pływanie na plecach oraz nauczamy samodzielnego pływania na piersiach, doskonalimy nurkowanie itp.
  4. Faza doskonalenia nabytych umiejętności ruchowych, podczas której doskonalimy poznane elementy oraz podnosimy poziom trudności zajęć np. poprzez naukę samodzielnego nurkowania w głąb.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com