Defibrylator od PCK

Polski Czerwony Krzyż sprezentował kłodzczanom wart kilka tysięcy złotych sprzęt medyczny. Nowy automatyczny defibrylator zewnętrzny przekazał dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PCK Jerzy Gierczak. Zgodnie z intencją burmistrza Bogusława Szpytmy sprzęt ratujący życie trafił do Krytej Pływalni – miejsca, które odwiedza codziennie kilkaset osób dziennie, w tym uczniowie kłodzkich szkół mający zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Urządzenie to przeznaczone jest dla miejsc publicznych, firm, budynków użyteczności publicznej, szkół, restauracji, obiektów sportowych, domów opieki. Wybór miejskiej pływalni jest zatem uzasadniony. Oby jednak, co mocno podkreślali obecni podczas oficjalnego przekazania defibrylatora wiceburmistrzowie Henryk Urbanowski oraz Witold Krzelowski, nie było konieczności jego użycia. Wyrazy podziękowania w imieniu całej załogi dla Zarządu Dolnośląskiego PCK przekazał zarządca pływalni, prezes spółki ZAMG Artur Paprota. Pokaz pierwszej pomocy medycznej z użyciem defibrylatora zaprezentowali ratownicy PCK.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii).

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com